Πολιτιστικές Υπηρεσίες ΥΠΠΑΝ

«Εμείς / Αυτοί» της Carly Wijs από την Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ

«Εμείς / Αυτοί» της Carly Wijs από την Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ

«Εμείς / Αυτοί» της Carly Wijs από την Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ

"Ο κινηματογράφος στα σχολεία" - Διαδικτυακό Συνέδριο από το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών

"Ο κινηματογράφος στα σχολεία" - Διαδικτυακό Συνέδριο από το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών

"Ο κινηματογράφος στα σχολεία" - Διαδικτυακό Συνέδριο από το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών