θρησκεία

Μηνύσεις σε drag queen επειδή ντύθηκε Χριστός

Μηνύσεις σε drag queen επειδή ντύθηκε Χριστός

Μηνύσεις σε drag queen επειδή ντύθηκε Χριστός

Ερμήνευσε στίχο από τη Βίβλο