Υπουργός Δικαιοσύνης

Συμπόσιο για τον χώρο, το λόγο και την ευθύνη του καλλιτέχνη

Συμπόσιο για τον χώρο, το λόγο και την ευθύνη του καλλιτέχνη

Συμπόσιο για τον χώρο, το λόγο και την ευθύνη του καλλιτέχνη

Ένας δημιουργικός Μάρτιος στο Μουσείο Ζαμπέλα

Ένας δημιουργικός Μάρτιος στο Μουσείο Ζαμπέλα

Ένας δημιουργικός Μάρτιος στο Μουσείο Ζαμπέλα

Αναδρομή στο «Βιβλίο του καλλιτέχνη» στην Κύπρο

Αναδρομή στο «Βιβλίο του καλλιτέχνη» στην Κύπρο

Αναδρομή στο «Βιβλίο του καλλιτέχνη» στην Κύπρο