Υπουργός Δικαιοσύνης

Εγκαινιάστηκε η έκθεση Χρύσανθου Όθωνος και Γιώργου Μαύρου στην Χλώρακα

Εγκαινιάστηκε η έκθεση Χρύσανθου Όθωνος και Γιώργου Μαύρου στην Χλώρακα

Εγκαινιάστηκε η έκθεση Χρύσανθου Όθωνος και Γιώργου Μαύρου στην Χλώρακα

Οι πίνακες ζωγραφικής των δύο καλλιτεχνών απεικονίζουν την κυπριακή φύση, την ενασχόληση των κατοίκων της κυπριακής υπαίθρου με το θέρισμα του σιταριού, τις παραδόσεις τα ήθη και τα έθιμα του...
Συμπόσιο για τον χώρο, το λόγο και την ευθύνη του καλλιτέχνη

Συμπόσιο για τον χώρο, το λόγο και την ευθύνη του καλλιτέχνη

Συμπόσιο για τον χώρο, το λόγο και την ευθύνη του καλλιτέχνη

Ένας δημιουργικός Μάρτιος στο Μουσείο Ζαμπέλα

Ένας δημιουργικός Μάρτιος στο Μουσείο Ζαμπέλα

Ένας δημιουργικός Μάρτιος στο Μουσείο Ζαμπέλα

Αναδρομή στο «Βιβλίο του καλλιτέχνη» στην Κύπρο

Αναδρομή στο «Βιβλίο του καλλιτέχνη» στην Κύπρο

Αναδρομή στο «Βιβλίο του καλλιτέχνη» στην Κύπρο