χορηγίες

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Θυμέλη για το Α

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Θυμέλη για το Α' εξάμηνο 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Θυμέλη για το Α' εξάμηνο 2022

«Λάδι» στη μηχανή 17 θεατρικών φορέων οι χορηγίες του ΘΥΜΕΛΗ

«Λάδι» στη μηχανή 17 θεατρικών φορέων οι χορηγίες του ΘΥΜΕΛΗ

«Λάδι» στη μηχανή 17 θεατρικών φορέων οι χορηγίες του ΘΥΜΕΛΗ

Έκτακτη χορηγία για τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα

Έκτακτη χορηγία για τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα

Έκτακτη χορηγία για τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα

Θυμέλη 2019: αποτελέσματα χορηγιών για θεατρικές παραγωγές

Θυμέλη 2019: αποτελέσματα χορηγιών για θεατρικές παραγωγές

Θυμέλη 2019: αποτελέσματα χορηγιών για θεατρικές παραγωγές