Χριστός

Μηνύσεις σε drag queen επειδή ντύθηκε Χριστός

Μηνύσεις σε drag queen επειδή ντύθηκε Χριστός

Μηνύσεις σε drag queen επειδή ντύθηκε Χριστός

Ερμήνευσε στίχο από τη Βίβλο
Head & Hand / Καιρός της Κυριακής Κώστα στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Head & Hand / Καιρός της Κυριακής Κώστα στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Head & Hand / Καιρός της Κυριακής Κώστα στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

Ανοίγει ξανά ο εκθεσιακός χώρος του Γκαίτε

Ανοίγει ξανά ο εκθεσιακός χώρος του Γκαίτε

Ανοίγει ξανά ο εκθεσιακός χώρος του Γκαίτε

Χορστ Βάγιερσταλ και Κυριακή Κώστα στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Χορστ Βάγιερσταλ και Κυριακή Κώστα στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Χορστ Βάγιερσταλ και Κυριακή Κώστα στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Ξενάγηση στις «Καινοτόμες Λύσεις Ροής» της Κυριακής Κώστα

Ξενάγηση στις «Καινοτόμες Λύσεις Ροής» της Κυριακής Κώστα

Ξενάγηση στις «Καινοτόμες Λύσεις Ροής» της Κυριακής Κώστα