Ελβετία

Ottilie Wilhelmine Roederstein, η πιο σπουδαία γυναίκα ζωγράφος της Ελβετίας.

Ottilie Wilhelmine Roederstein, η πιο σπουδαία γυναίκα ζωγράφος της Ελβετίας.

Ottilie Wilhelmine Roederstein, η πιο σπουδαία γυναίκα ζωγράφος της Ελβετίας.