Ευρωκοινοβούλιο

Θα έρθει το «ευρωπαϊκό καθεστώς του καλλιτέχνη»;

Θα έρθει το «ευρωπαϊκό καθεστώς του καλλιτέχνη»;

Θα έρθει το «ευρωπαϊκό καθεστώς του καλλιτέχνη»;

Όσα ζητά η Ευροβουλή για καλύτερες συνθήκες εργασίας στις τέχνες και τον πολιτισμό