Κόντε

Παντελής Διαμαντίδης: Η οθόνη ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας

Παντελής Διαμαντίδης: Η οθόνη ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας

Παντελής Διαμαντίδης: Η οθόνη ως μέσο καλλιτεχνικής δημιουργίας

«Εστι-ά-ζω»: ένα παζλ από εικόνες και ήχους

«Εστι-ά-ζω»: ένα παζλ από εικόνες και ήχους

«Εστι-ά-ζω»: ένα παζλ από εικόνες και ήχους