Κώστας Βήχας

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020 απονεμήθηκε στον ηθοποιό Κώστα Βήχα

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020 απονεμήθηκε στον ηθοποιό Κώστα Βήχα

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020 απονεμήθηκε στον ηθοποιό Κώστα Βήχα

Διακόσια έργα τέχνης ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Διακόσια έργα τέχνης ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Διακόσια έργα τέχνης ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης