Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών

Δείτε ποια είναι τα πρώτα επίτιμα μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών

Δείτε ποια είναι τα πρώτα επίτιμα μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών

Δείτε ποια είναι τα πρώτα επίτιμα μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών

Τα τρία πρόσωπα της ομόφωνης απόφασης.
Το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών 2024 προκηρύσσει η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών

Το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών 2024 προκηρύσσει η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών

Το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών 2024 προκηρύσσει η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών

Όλες οι πληροφορίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων
Στην Ιωάννα Αβραάμ το βραβείο Νέου Καλλιτέχνη Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών

Στην Ιωάννα Αβραάμ το βραβείο Νέου Καλλιτέχνη Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών

Στην Ιωάννα Αβραάμ το βραβείο Νέου Καλλιτέχνη Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών

Η απόφαση λήφθηκε κατά την 49η Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας
Μέλος της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Μέλος της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Μέλος της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Εγκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Εγκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Εγκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών