Παναγιώτης Λάρκου

«Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» | Ξεκινά από τη Λευκωσία και συνεχίζει με περιοδεία

«Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» | Ξεκινά από τη Λευκωσία και συνεχίζει με περιοδεία

«Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» | Ξεκινά από τη Λευκωσία και συνεχίζει με περιοδεία

Παναγιώτης Λάρκου: Η «Γιαγιά» είναι μια δροσερή κωμωδία

Παναγιώτης Λάρκου: Η «Γιαγιά» είναι μια δροσερή κωμωδία

Παναγιώτης Λάρκου: Η «Γιαγιά» είναι μια δροσερή κωμωδία

Πρεμιέρα για λίγους στο Θέατρο Διόνυσος

Πρεμιέρα για λίγους στο Θέατρο Διόνυσος

Πρεμιέρα για λίγους στο Θέατρο Διόνυσος

«Μισά - μισά» από τη νεοσύστατη Εταιρεία Θεάτρου MiNIMIS

«Μισά - μισά» από τη νεοσύστατη Εταιρεία Θεάτρου MiNIMIS

«Μισά - μισά» από τη νεοσύστατη Εταιρεία Θεάτρου MiNIMIS