Τζέιν Χολ Λουτ

«Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται» | Ανεβαίνει από τα θεατρικά εργαστήρια ενηλίκων της ΕΘΑΛ

«Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται» | Ανεβαίνει από τα θεατρικά εργαστήρια ενηλίκων της ΕΘΑΛ

«Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται» | Ανεβαίνει από τα θεατρικά εργαστήρια ενηλίκων της ΕΘΑΛ

Μεταφορά των «Εργαστηρίων της Τετάρτης» ΘΟΚ στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Μεταφορά των «Εργαστηρίων της Τετάρτης» ΘΟΚ στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Μεταφορά των «Εργαστηρίων της Τετάρτης» ΘΟΚ στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

«Womanhood 2»: θεατρικό εργαστήρι με το Μάριο Ιωάννου

«Womanhood 2»: θεατρικό εργαστήρι με το Μάριο Ιωάννου

«Womanhood 2»: θεατρικό εργαστήρι με το Μάριο Ιωάννου

Εργαστήριο της Τρίτης «Έστω ότι...» στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Εργαστήριο της Τρίτης «Έστω ότι...» στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Εργαστήριο της Τρίτης «Έστω ότι...» στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Εργαστήρι Θεατρικής Διαχείρισης με τον Δρα Aleksandar Brkic

Εργαστήρι Θεατρικής Διαχείρισης με τον Δρα Aleksandar Brkic

Εργαστήρι Θεατρικής Διαχείρισης με τον Δρα Aleksandar Brkic

Έρχεται το "The Theatrical Clown" με τον Uri Roodner

Έρχεται το "The Theatrical Clown" με τον Uri Roodner

Έρχεται το "The Theatrical Clown" με τον Uri Roodner