αιτήσεις

Επίδομα καλλιτεχνών: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

Επίδομα καλλιτεχνών: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

Επίδομα καλλιτεχνών: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις για ακροάσεις δέχεται η Ορχήστρα Νέων της ΕΕ

Αιτήσεις για ακροάσεις δέχεται η Ορχήστρα Νέων της ΕΕ

Αιτήσεις για ακροάσεις δέχεται η Ορχήστρα Νέων της ΕΕ

Πρόγραμμα ενίσχυσης της δημιουργίας και έρευνας στον Σύγχρονο Χορό

Πρόγραμμα ενίσχυσης της δημιουργίας και έρευνας στον Σύγχρονο Χορό

Πρόγραμμα ενίσχυσης της δημιουργίας και έρευνας στον Σύγχρονο Χορό

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το Artist in Progress/residencies 2018

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το Artist in Progress/residencies 2018

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το Artist in Progress/residencies 2018