Ιαπωνία

«Ανθισμένες Κερασιές»: Ο Ντάμιεν Χιρστ θα παρουσιάσει τα έργα του στην Ιαπωνία!

«Ανθισμένες Κερασιές»: Ο Ντάμιεν Χιρστ θα παρουσιάσει τα έργα του στην Ιαπωνία!

«Ανθισμένες Κερασιές»: Ο Ντάμιεν Χιρστ θα παρουσιάσει τα έργα του στην Ιαπωνία!

Βημόθυρα Αγ. Αναστασίου: Πρώτος επαναπατρισμός από ασιατική χώρα

Βημόθυρα Αγ. Αναστασίου: Πρώτος επαναπατρισμός από ασιατική χώρα

Βημόθυρα Αγ. Αναστασίου: Πρώτος επαναπατρισμός από ασιατική χώρα

«Θηρία της Άμμου»: Τα έργα του Theo Jansen σε μουσείο της Ιαπωνίας

«Θηρία της Άμμου»: Τα έργα του Theo Jansen σε μουσείο της Ιαπωνίας

«Θηρία της Άμμου»: Τα έργα του Theo Jansen σε μουσείο της Ιαπωνίας

Έργα στην Ιαπωνία και Ουγγαρία από τον Μάριο Ιωάννου Ηλία

Έργα στην Ιαπωνία και Ουγγαρία από τον Μάριο Ιωάννου Ηλία

Έργα στην Ιαπωνία και Ουγγαρία από τον Μάριο Ιωάννου Ηλία

Συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών και Μάριου Ιωάννου Ηλία στην Ιαπωνία

Συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών και Μάριου Ιωάννου Ηλία στην Ιαπωνία

Συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών και Μάριου Ιωάννου Ηλία στην Ιαπωνία