κουρείο

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2019

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2019

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2019

Στη Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων

Στη Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων

Στη Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων

Νέες Κριτικές Επιτροπές για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας

Νέες Κριτικές Επιτροπές για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας

Νέες Κριτικές Επιτροπές για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας: τα υποψήφια έργα για το 2017

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας: τα υποψήφια έργα για το 2017

Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας: τα υποψήφια έργα για το 2017

Άννα Κουππάνου | «Το βιβλίο μου μιλά για εκείνους που δεν έχουν φωνές»

Άννα Κουππάνου | «Το βιβλίο μου μιλά για εκείνους που δεν έχουν φωνές»

Άννα Κουππάνου | «Το βιβλίο μου μιλά για εκείνους που δεν έχουν φωνές»