Λάρνακα

Μαθήματα φωτογραφίας για εφήβους 14+ και ενήλικες

Μαθήματα φωτογραφίας για εφήβους 14+ και ενήλικες

Μαθήματα φωτογραφίας για εφήβους 14+ και ενήλικες

Εργαστήριο εκφραστικότητας και σκηνικής παρουσίας

Εργαστήριο εκφραστικότητας και σκηνικής παρουσίας

Εργαστήριο εκφραστικότητας και σκηνικής παρουσίας

«Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» στη Λάρνακα

«Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» στη Λάρνακα

«Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» στη Λάρνακα

«Punctum II» σε ένα παλιό αρχοντικό σπίτι στη Λάρνακα

«Punctum II» σε ένα παλιό αρχοντικό σπίτι στη Λάρνακα

«Punctum II» σε ένα παλιό αρχοντικό σπίτι στη Λάρνακα