παιδί

Stabat Mater (Dolorosa)/Η Μητέρα στεκόταν (λυπημένη)

Stabat Mater (Dolorosa)/Η Μητέρα στεκόταν (λυπημένη)

Stabat Mater (Dolorosa)/Η Μητέρα στεκόταν (λυπημένη)