πρόστιμο

«Ο Καθρέφτης μας. Εξουσία και Πολίτες», του Γιαννάκη Γεωργιάδη

«Ο Καθρέφτης μας. Εξουσία και Πολίτες», του Γιαννάκη Γεωργιάδη

«Ο Καθρέφτης μας. Εξουσία και Πολίτες», του Γιαννάκη Γεωργιάδη

Παρουσίαση του βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» Γιαννάκης Στεφανίδης

Παρουσίαση του βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» Γιαννάκης Στεφανίδης

Παρουσίαση του βιβλίου «Δακρύων Μνήμες» Γιαννάκης Στεφανίδης

Οι τρίπλαροι τζι ο δράκος της μηλιάς / Παρουσίαση βιβλίου

Οι τρίπλαροι τζι ο δράκος της μηλιάς / Παρουσίαση βιβλίου

Οι τρίπλαροι τζι ο δράκος της μηλιάς / Παρουσίαση βιβλίου

ΚΑΖΑΝΙ / Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίας Α. Ιωάννου

ΚΑΖΑΝΙ / Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίας Α. Ιωάννου

ΚΑΖΑΝΙ / Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίας Α. Ιωάννου