ψυχικά

Πολιτισμός με συνταγή γιατρού, για την ψυχική υγεία

Πολιτισμός με συνταγή γιατρού, για την ψυχική υγεία

Πολιτισμός με συνταγή γιατρού, για την ψυχική υγεία

Το πιλοτικό πρόγραμμα που ενσωματώνει τις τέχνες στη συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή στην Ελλάδα
ΘΟΚ: «Αγαμέμνων» του Αισχύλου σε παγκύπρια περιοδεία

ΘΟΚ: «Αγαμέμνων» του Αισχύλου σε παγκύπρια περιοδεία

ΘΟΚ: «Αγαμέμνων» του Αισχύλου σε παγκύπρια περιοδεία