Ξένοι

«Για το καθετί υπάρχει ορισμένος καιρός»: έκθεση Δημήτρη Αληθεινού στην Αθήνα

«Για το καθετί υπάρχει ορισμένος καιρός»: έκθεση Δημήτρη Αληθεινού στην Αθήνα

«Για το καθετί υπάρχει ορισμένος καιρός»: έκθεση Δημήτρη Αληθεινού στην Αθήνα

Ο ιεροφάντης και η σκυτάλη: έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης

Ο ιεροφάντης και η σκυτάλη: έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης

Ο ιεροφάντης και η σκυτάλη: έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης

Τα Όνειρά μου Γεννούν Εικόνες - Έκθεση/αφιέρωμα στον Δημήτρη Αληθεινό

Τα Όνειρά μου Γεννούν Εικόνες - Έκθεση/αφιέρωμα στον Δημήτρη Αληθεινό

Τα Όνειρά μου Γεννούν Εικόνες - Έκθεση/αφιέρωμα στον Δημήτρη Αληθεινό