Υπουργικό Συμβούλιο

«Πράσινο Φως» για τη χωροθέτηση Κρατικής Βιβλιοθήκης σε νέο κτήριο

«Πράσινο Φως» για τη χωροθέτηση Κρατικής Βιβλιοθήκης σε νέο κτήριο

«Πράσινο Φως» για τη χωροθέτηση Κρατικής Βιβλιοθήκης σε νέο κτήριο