Εικόνες από την αποκατάσταση εκκλησίας Αγίου Συνεσίου στο Ριζοκάρπασο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ Δημοσιεύθηκε 29.11.2022
Ο Ε/κ συµπρόεδρος της ∆ικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονοµιά Σώτος Κτωρής ανακοίνωσε την αποπεράτωση των εργασιών στα ΜΚΔ.

Αποπερατώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου Συνεσίου στο Ριζοκάρπασο. Μνημείο σημαντικής ιστορικής αξίας, το ανατολικό μέρος του ναού χρονολογείται στον 12ο αιώνα μ.χ, αλλά και σημείο αναφοράς για τους απανταχού Ριζοκαρπασίτες. Το έργο υλοποιήθηκε με την οικονομική συνδρομή της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ μικρότερο μέρος της δαπάνης καλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου ανέλαβε η UNDP.

4389635013075860 317442065 10224859407087113 5660831419879503091 n

Η εκκλησία του Αγίου Συνεσίου βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Ριζοκάρπασον. Έχει εσωτερικές διαστάσεις 18,50X9 μ. σήμερα. Η σημερινή της όμως μορφή οφείλεται σ' επέκταση της εκκλησίας στα δυτικά γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, επί αρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου. Σήμερα η εκκλησία του Αγίου Συνεσίου αποτελείται από δυο συνεχόμενους εγγεγραμμένους σταυροειδείς με τρούλλο ναούς. Η αρχική εκκλησία είναι το ανατολικό τμήμα και είχε αρχικά διαστάσεις 9X9 μ. περίπου. Τόσο η κεντρική αψίδα όσο και η βόρεια αψίδα είναι ημικυκλικές και εσωτερικά και εξωτερικά. Η νότια αψίδα κατεδαφίσθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα για να κτιστεί το καμπαναριό.

Ο τρούλλος της αρχικής εκκλησίας είναι κυλινδρικός και έχει τέσσερα παράθυρα κατά τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Στηρίζεται στη συμβολή των καμάρων του σταυρού που είναι ημικυλινδρικές. Τέσσερις ισχυροί πεσσοί στηρίζουν τις καμάρες και τον τρούλλο στο κέντρο της εκκλησίας. Τόσο στον βόρειο όσο και στον νότιο τοίχο της εκκλησίας διαγράφονται τυφλά τόξα τα οποία σπάζουν τη μονοτονία των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων, όπως στην εκκλησία του Αγίου Φίλωνος στην παραλία του Ριζοκαρπάσου. Οι αψίδες διακοσμούνται με τυφλά τόξα όπως οι αψίδες της εκκλησίας του Αγίου Φίλωνος και των Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος στην Περιστερώνα. Το σημερινό παράθυρο στο κέντρο της αψίδας είναι νεότερο, όπως και τα άλλα παράθυρα της εκκλησίας. Τα μορφολογικά στοιχεία της εκκλησίας συνηγορούν στη χρονολόγησή της στον 12ο αιώνα. Όταν προστέθηκε στα δυτικά στα τέλη του 19ου αιώνα το δυτικό τμήμα της εκκλησίας, κατεδαφίσθηκε ο δυτικός τοίχος της εκκλησίας, κλείστηκε η αρχική νότια θύρα κι ανοίχθηκε άλλη στο νοτιοδυτικό διαμέρισμα της αρχικής εκκλησίας. Τότε εντοιχίσθηκαν και τα τρία παράθυρα της κεντρικής αψίδας και ανοίχθηκε το μεγάλο ορθογώνιο παράθυρο και η αρχική λιθοδομή καλύφθηκε εξωτερικά με ασβεστοχρίσματα. Στο εσωτερικό δεν διασώζονται τοιχογραφίες.

Το εικονοστάσιο και οι εικόνες της εκκλησίας κατασκευάσθηκαν σε νεότερα χρόνια.

4389635342452410 317438648 10224859399126914 7129601754777105823 n

4389635464104627 317348735 10224859400686953 8342364725728018198 n

4389635682587717 317483609 10224859404247042 6829549694438075308 n

4389635809031789 317483550 10224859405007061 3256916388709530949 n

4389635989659125 317561425 10224859402246992 8045432957749854131 n

4389636102456185 317516916 10224859400566950 1459161319069031135 n

4389636375746357 317507493 10224859399726929 2640387333671948017 n

4389636528581001 317488160 10224859402887008 1647866082043847055 n

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η Αίγυπτος ανακτά το κλεμμένο άγαλμα του βασιλιά Ραμσή Β

Η Αίγυπτος ανακτά το κλεμμένο άγαλμα του βασιλιά Ραμσή Β' ηλικίας 3.400 ετών

Η Αίγυπτος ανακτά το κλεμμένο άγαλμα του βασιλιά Ραμσή Β' ηλικίας 3.400 ετών

Ιταλοί αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι βρήκαν τον τάφο του Πλάτωνα στην Αθήνα

Ιταλοί αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι βρήκαν τον τάφο του Πλάτωνα στην Αθήνα

Ιταλοί αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι βρήκαν τον τάφο του Πλάτωνα στην Αθήνα

Το Λούβρο υποδέχεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μια έκθεση για τα ολυμπιακά ιδεώδη

Το Λούβρο υποδέχεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μια έκθεση για τα ολυμπιακά ιδεώδη

Το Λούβρο υποδέχεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μια έκθεση για τα ολυμπιακά ιδεώδη

«Μίλα μου Ιστορικά» | Νέα διάλεξη για το νότιο μεταλλείο Μαθιάτη-Στρογγυλού

«Μίλα μου Ιστορικά» | Νέα διάλεξη για το νότιο μεταλλείο Μαθιάτη-Στρογγυλού

«Μίλα μου Ιστορικά» | Νέα διάλεξη για το νότιο μεταλλείο Μαθιάτη-Στρογγυλού