24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου

Φεστιβάλ Αξιοθέας: «Ρίζα από φως – Από την παράδοση ως τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες»

Φεστιβάλ Αξιοθέας: «Ρίζα από φως – Από την παράδοση ως τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες»

Φεστιβάλ Αξιοθέας: «Ρίζα από φως – Από την παράδοση ως τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες»

24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου: Ensemble Cantara

24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου: Ensemble Cantara

24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου: Ensemble Cantara

24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου: Udopia Duo

24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου: Udopia Duo

24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου: Udopia Duo