Ελλάδα Ευαγγέλου

Buffer Fringe: Η καλλιτεχνική δημιουργία ως δημοκρατικοποίηση

Buffer Fringe: Η καλλιτεχνική δημιουργία ως δημοκρατικοποίηση

Buffer Fringe: Η καλλιτεχνική δημιουργία ως δημοκρατικοποίηση

Η Ελλάδα Ευαγγέλου καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Buffer Fringe 2019

Η Ελλάδα Ευαγγέλου καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Buffer Fringe 2019

Η Ελλάδα Ευαγγέλου καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Buffer Fringe 2019