Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια

Προβολή της παράστασης «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Προβολή της παράστασης «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Προβολή της παράστασης «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Επιπλέον παραστάσεις για τη «Στέλλα με τα κόκκινα γάντια»

Επιπλέον παραστάσεις για τη «Στέλλα με τα κόκκινα γάντια»

Επιπλέον παραστάσεις για τη «Στέλλα με τα κόκκινα γάντια»

Η "Στέλλα" συστήνεται στα άτομα με οπτική αναπηρία

Η "Στέλλα" συστήνεται στα άτομα με οπτική αναπηρία

Η "Στέλλα" συστήνεται στα άτομα με οπτική αναπηρία

Η "Στέλλα" με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους

Η "Στέλλα" με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους

Η "Στέλλα" με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους