Κάστρο

Η ψηφιοποίηση του Κάστρου της Πάφου απασχόλησε Διεθνές Συνέδριο

Η ψηφιοποίηση του Κάστρου της Πάφου απασχόλησε Διεθνές Συνέδριο

Η ψηφιοποίηση του Κάστρου της Πάφου απασχόλησε Διεθνές Συνέδριο

«Πρόκειται για μια ολιστική καταγραφή του Κάστρου, το οποίο είναι μέρος του αρχαιολογικού χώρου και βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ» ανέφερε Δρ. Ιωαννίδης