ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο πολιτισμός μπήκε σε δράση;

Ο πολιτισμός μπήκε σε δράση;

Ο πολιτισμός μπήκε σε δράση;

Ο Γιάννης Τουμαζής συμπλήρωσε 77 μέρες στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και εμείς 77 λεπτά στην παρουσίαση του νέου του οράματος. Τι μας είπε και τι... καταλάβαμε
Ο θόρυβος από τον αυτοκινητόδρομο

Ο θόρυβος από τον αυτοκινητόδρομο

Ο θόρυβος από τον αυτοκινητόδρομο