Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ: «ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΙΣ»

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ: «ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΙΣ»

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ: «ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΙΣ»

Εργαστήρι τσιμεντογραφίας και προβολή ντοκιμαντέρ

Εργαστήρι τσιμεντογραφίας και προβολή ντοκιμαντέρ

Εργαστήρι τσιμεντογραφίας και προβολή ντοκιμαντέρ

Χριστόφορος Σάββα παρών

Χριστόφορος Σάββα παρών

Χριστόφορος Σάββα παρών