Μουσιούττας

Κώστας Γαβράς: «Αυτές οι θέσεις έπρεπε να ειπωθούν, ξεχνάμε συχνά ποια είναι η αλήθεια»

Κώστας Γαβράς: «Αυτές οι θέσεις έπρεπε να ειπωθούν, ξεχνάμε συχνά ποια είναι η αλήθεια»

Κώστας Γαβράς: «Αυτές οι θέσεις έπρεπε να ειπωθούν, ξεχνάμε συχνά ποια είναι η αλήθεια»

Κώστας Γαβράς: «Καμία τελική απόφαση για τη νέα μου ταινία»

Κώστας Γαβράς: «Καμία τελική απόφαση για τη νέα μου ταινία»

Κώστας Γαβράς: «Καμία τελική απόφαση για τη νέα μου ταινία»