Ταξίδι

Τι έμαθα περπατώντας στον κόσμο

Τι έμαθα περπατώντας στον κόσμο

Τι έμαθα περπατώντας στον κόσμο