Δημήτρη Λιγνάδη

«Δεκαήμερο» του Βοκάκιου στο Θέατρο Ενα

«Δεκαήμερο» του Βοκάκιου στο Θέατρο Ενα

«Δεκαήμερο» του Βοκάκιου στο Θέατρο Ενα

Η ΕΘΑΛ κατάργησε τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή: Πλεονάζων ο Τίγκιλης

Η ΕΘΑΛ κατάργησε τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή: Πλεονάζων ο Τίγκιλης

Η ΕΘΑΛ κατάργησε τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή: Πλεονάζων ο Τίγκιλης