Κύπρου

Γιάννης Βογιατζής: «Αυτή η δουλειά δεν έχει τέλος»

Γιάννης Βογιατζής: «Αυτή η δουλειά δεν έχει τέλος»

Γιάννης Βογιατζής: «Αυτή η δουλειά δεν έχει τέλος»

Νίκος Κουρούσιης: «Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, η τέχνη είναι ουσία»

Νίκος Κουρούσιης: «Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, η τέχνη είναι ουσία»

Νίκος Κουρούσιης: «Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, η τέχνη είναι ουσία»