Πρόδρομος Προδρόμου

Προς ολοκλήρωση η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού

Προς ολοκλήρωση η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού

Προς ολοκλήρωση η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού

Έκτακτο επίδομα 900 ευρώ προς καλλιτέχνες και άλλους εργαζόμενους στον πολιτισμό

Έκτακτο επίδομα 900 ευρώ προς καλλιτέχνες και άλλους εργαζόμενους στον πολιτισμό

Έκτακτο επίδομα 900 ευρώ προς καλλιτέχνες και άλλους εργαζόμενους στον πολιτισμό

Στο περίμενε οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό τομέα

Στο περίμενε οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό τομέα

Στο περίμενε οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό τομέα

Παράταση μέχρι τον Οκτώβριο για την «Ξαναγέννηση»

Παράταση μέχρι τον Οκτώβριο για την «Ξαναγέννηση»

Παράταση μέχρι τον Οκτώβριο για την «Ξαναγέννηση»

Εκατοντάδες άτομα, χιλιάδες ώρες εργασίας πίσω από κάθε καρέ

Εκατοντάδες άτομα, χιλιάδες ώρες εργασίας πίσω από κάθε καρέ

Εκατοντάδες άτομα, χιλιάδες ώρες εργασίας πίσω από κάθε καρέ